Close

"Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave."

1 Pt 5,1-4

Naši odgojitelji

preč. Josip Knežević -Rektor

Rođen je 4. srpnja 1982. u Zavidovićima. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a zatim odlazi u sjemenište u Zadar 1997. Nakon godinu dana prešao je u novootvoreno sjemenište Petar Barbarić u Travniku koje je te godine počelo sa svojim redovnim radom. U istom je sjemeništu i maturirao, a nakon položenog ispita zrelosti upisao je teološki studij u Sarajevu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Za svećenika je zaređen 2007. Obavljao je službe župnog vikara u Prozoru te je bio nadbiskupov tajnik. U jesen 2009. poslan je na postdiplomski studij Patrologije u Rim gdje je studirao na institutu Augustinianum (Institutum Patristicum Augustinian ­ um), gdje u siječnju 2012. postigao licencijat (magisterij) iz teologije i patrističih znanosti na temu: Uloga svetog Jeronima u borbama protiv pelagijanizma. Jeronimovska identifikacija pelagijanskog pojma impeccantia sa evagrijevskim pojmom ἀπάθεια. Nakon postignutog magisterija upisao je i doktorat na istom Institutu na temu: Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji. U ljeto 2014. godine imenovan je rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu.

vlč. Jakov Kajinić - Duhovnik

Rođen 30. rujna 1964. u Zenici. Osnovnu školu završio je rodnom gradu. Bio je sjemeništarac u Zadru od 1979. do 1983. Bogoslovski život započeo 1985. te ga završio 1991. Za đakona je zaređen 1990., za svećenika na Petrovo 1991. Bio je župni vikar u Bosanskom brodu do 1992. Ratno razdoblje proveo je Sl av o ns k ome Brodu od 1992. do 1994. Nakon toga je bio župni vikar u Novome Sarajevu, te župnik u Solakova Kula i Obri, u Bistrici kod Uskoplja te u Ularicama. Od 2008. do 2014. bio je duhovnik u sjemeništu u Travniku, te je od ljeta 2014. imenovan duhovnikom na Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu.

vlč. Goran Kosić - Ekonom i Prefekt

Rođen je 14.11.1985. u Brčkom. Najstariji je od dvojice sinova Mate i Marice rođ. Stanić. Osnovnu školu je završio u Boku, a srednju u KŠC „ Petar Barbarić“ u Travniku. Teološki studij je započeo u Sarajevu, a završio na Institutu Družbe Isusove na zagrebačkom Jordanovcu. Za đakona svete Majke Crkve ga 27.11.2011. godine redi uzoriti Vinko kardinal Puljić nadbiskup Crkve Vrhbosanske. Đakonski praktikum obavlja u župama Oštra Luka Bok i u župi Presvetog Trojstva – Novi Travnik. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije je zaređen u sarajevskoj prvos‐ tolnici 29. 6. 2012., a mladu misu proslavlja 22.7. iste godine. Službu župnog vikara je vršio u župi sv. Antuna Padovanskog u Žepču. U kolovozu 2013. nadbiskup ga imenuje župnikom župe sv. Ivana Krstitelja – Bijelo Brdo i upraviteljem župe svetih Petra i Pavla – Kulina. U isto vrijeme upisuje i postdiplomski studij iz Dogmatike pri KBF‐u u Zagrebu. Nadbiskup ga u kolovozu 2016. godine imenuje ekonomom i prefektom u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu.

vlč. Marko Mikić - Vicerektor

Vlč. Marko je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, rođen 1969. u Brčkom (iz župe Vidovice). Osnovnu školu završio je u Vidovicama, a srednju u Zadarskom sjemeništu Zmajević. Teologiju je studirao u Sarajevu, a završio u Bolu. Za svećenika je za ređen ratne 1994. u sarajevskoj katedrali. Tijekom svojega svećeništva obavljao je različite službe. Između ostaloga, bio je župni vikar u župama sv. Josipa u Sarajevu i sv. Josip Zenica, odgojitelj sjemeništaraca u Zadru, ekonom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu te župnik u župama Komušina i Marije Pomoćnice kršćana – Globarica. Od akademske 2013./2014. godine imenovan je vicerektorom u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu.