Close

"Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave."

1 Pt 5,1-4

Naši odgojitelji

preč. Josip Knežević -Rektor

Rođen je 4. srpnja 1982. u Zavidovićima. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a zatim odlazi u sjemenište u Zadar 1997. Nakon godinu dana prešao je u novootvoreno sjemenište Petar Barbarić u Travniku koje je te godine počelo sa svojim redovnim radom. U istom je sjemeništu i maturirao, a nakon položenog ispita zrelosti upisao je teološki studij u Sarajevu kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije. Za svećenika je zaređen 2007. Obavljao je službe župnog vikara u Prozoru te je bio nadbiskupov tajnik. U jesen 2009. poslan je na postdiplomski studij Patrologije u Rim gdje je studirao na institutu Augustinianum (Institutum Patristicum Augustinian ­ um), gdje u siječnju 2012. postigao licencijat (magisterij) iz teologije i patrističih znanosti na temu: Uloga svetog Jeronima u borbama protiv pelagijanizma. Jeronimovska identifikacija pelagijanskog pojma impeccantia sa evagrijevskim pojmom ἀπάθεια. Nakon postignutog magisterija upisao je i doktorat na istom Institutu na temu: Neokalcedonizam Leoncija Jeruzalemskog. Dodatak kalcedonsokoj kristologiji. U ljeto 2014. godine imenovan je rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu.

vlč. Jakov Kajinić - Duhovnik

Rođen 30. rujna 1964. u Zenici. Osnovnu školu završio je rodnom gradu. Bio je sjemeništarac u Zadru od 1979. do 1983. Bogoslovski život započeo 1985. te ga završio 1991. Za đakona je zaređen 1990., za svećenika na Petrovo 1991. Bio je župni vikar u Bosanskom brodu do 1992. Ratno razdoblje proveo je Sl av o ns k ome Brodu od 1992. do 1994. Nakon toga je bio župni vikar u Novome Sarajevu, te župnik u Solakova Kula i Obri, u Bistrici kod Uskoplja te u Ularicama. Od 2008. do 2014. bio je duhovnik u sjemeništu u Travniku, te je od ljeta 2014. imenovan duhovnikom na Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu.

vlč. Ivan Ivančević - Ekonom i Prefekt
vlč. Ilija Marković - Vicerektor
Rođen 22. studenog 1986. u Boku (kod Orašja) gdje je i završio osnovnu školu. Godine 2001. ulazi u Nadbiskupijsko sjemenište i gimnaziju «Petar Barbarić» u Travniku, gdje je i maturirao 2005. godine. Iste godine započinje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (tada Vrhbosanska katolička teologija) u Sarajevu kao bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije. Godine 2010 završava studij teologije. Za đakona je zaređen u rodnoj župi Imena Marijina Oštra Luka – Bok, 5. prosinca 2010, a za svećenika vrhbosanske nadbiskupije 29. lipnja 2011.  u sarajevskoj katedrali Presvetog Srca Isusova. Kao župni vikar služio je u župi Uznesenja BDM na Stupu (kod Sarajeva). Godine 2012 nadbiskup Puljić ga šalje na postdiplomski studij crkvenoga prava pri Papinskom sveučilištu sv. Križa u Rimu. Dana 25. lipnja 2015. završava predviđeni trogodišnji studij i stječe akademski gradus magistra crkvenog prava. U listopadu 2015 započinje doktorantski studij crkvenog prava na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Dana 18.10.2018. obranio je svoju doktorsku tezu na gore spomenutom Papinskom sveučilištu pod naslovom «Priprava, slavlje i pastoralno praćenje ženidbi između katolika i muslimana u Bosni i Hercegovini. Pravni i pastoralni prijedlozi». Od 2012. je član Hrvatskog kanonističkog društva, a od listopada 2018. imenovan je suradnikom na Inštitutu za kanonskopravne vede pri Katedri kanonskog prava na Teološkom fakultetu univerziteta u Ljubljani. Na službu vicerektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa imenovan je u srpnju 2018.