Close

"...Sve na slavu Božju činite. "

1 Kor 10,31

Gorući Grm

Povijest studentskog izdavaštva na Vrhbosanskog bogoslovnom sjemeništu  može se pratiti od 1978. kada je iz tiska izašao prvi broj Mladoga teologa. Pri tome treba imati na umu da su tada uprave bogoslovije i fakulteta, točnije tada Vrhbosanske visoke teološke škole (VVTŠ), bile objedinjene, a do njihova razdvajanja došlo je 1996. Tako da se u prvom razdoblju dok su VVTŠ pohađali samo bogoslovi, Mladi teolog može zvati i „Mladi bogoslov“.

Studentski list izlazio je periodično u razdoblju od 1978. pa do 2008. Nositelji toga projekta prije svega bili su bogoslovi, koji su i uređivali Mladi teolog, a koji danas kao svećenici djeluju na različitim službama diljem Vrhbosanske metropolije. Svakako među poznatije urednike ubrajaju se: mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u BiH, vlč. Ilija Drmić, dr. Zdenko Spajić, preč. Vlatko Rosić, preč. Mladen Kalfić, a urednik posljednjeg broja izašlog 2008. je dominikanac Kristijan Gerbic.

No, kako su se razdvojili VBS-a i VVTŠ-a, 2006. došlo je do pokretanja zasebnog lista bogoslova i to na inicijativu tadašnjeg rektora, mons. dr. Nike Ikića, koji je ujedno i dao ime novom listu – Gorući grm. Zašto ovaj naziv? Odgovor na ovo pitanje može se pronaći u uvodniku prvoga urednika bogoslovnog lista, vlč. Olivera Jurišića, koji je napisao: „Svatko je od nas imao sigurno priliku vidjeti kako nešto gori. Vidjeli smo da plamen ne miruje, nego je u neprestanom pokretu. Naša bogoslovska zajednica je živi plamen, koji gori, plamen koji često prolazi kroz svoje ‘bure’, krize i nevolje, a ipak se ne gasi nego hrabro gori i dalje (…) Grm, iz biblijskog izvještaja može predstavljati bogoslove naše zajednice. Kao što nema grma bez njegovih grana, tako nema ni bogoslovske zajednice bez bogoslova. Dakle, svaka grana na grmu jest jedan bogoslov u zajednici.“

Tako da od 2006. Gorući grm izlazi redovito dva puta godišnje, u svakome semestru po jedan broj. Tijekom vremena isprofiliran je i sam sadržaj ovoga lista. Ustalile su se pojedine rubrike, a neke su tijekom vremena izbačene. Tako da je prvih 10-ak brojeva, nakon uvodnika, bila rubrika U povodu blagdana, u kojoj su predstavljani običaji vezani za dva najveća kršćanska blagdana – Uskrs i Božić. Upravo izostavljanje ove rubrike od 11. broja je i najveća konceptualna promjena u Gorućem grmu. Ostale rubrike su više manje od prvoga broja pa sve do danas ostale iste. Tako da se današnji sadržaj sastoji od sljedećih dijelova: Aktualne teme, ili teme broja koju određuje uredničko vijeće zajedno s odgojiteljima, Predstavljamo, rubrike u kojoj su predstavljeni novi bogoslovi, odgojitelji i sve ono što je vezano uz bogoslovsku zajednicu i pojedine bogoslove ili župe iz kojih oni dolaze, Kronika, u kojoj su donijete najvažnije informacije vezane za život VBS-a, Duhovni kutak, koji se sastoji od duhovnih poticaja, priča, pjesama i sl. te na kraju dođe Zabavni kutak.

List od početka izlazi na formatu A5 i nema stalan broj stranica, ali do sada ni jedan Gorući grm nije izašao na ispod 100 stranica. Svakako da je jedna od ideja vodilja bogoslovnog lista da svećenički kandidati kroz njega pokažu svoju kreativnu stranu te da objave svoju prozu, poeziju i druge radove.

Preuzmite Gorući Grm