Close

"...Sve na slavu Božju činite. "

1 Kor 10,31

Dramska skupina

Uz mnogobrojne vannastavne aktivnosti na Bogosloviji već godinama, rekli bismo tradicionalno, sa velikim uspjehom djeluje i dramska grupa, sastavljena od studenata Bogoslovije i voditelja grupe, koji je po pravilu profesionalni glumac. U nekim prilikama, naravno grupu su vodili i profesori sa Bogoslovije.

Zašto je bitna ta grupa? U prvom redu zahvaljujući njenom radu na Bogosloviji se u raznim prigodama prezentiraju zanimljivi tekstovi poznate tematike iz naše religijske baštine. S druge pak strane, održava se kontinuitet izvođenja dramskih dijela čime se stvara i održava navika učestvovanja u teatarskom činu kod studenata, profesora i članova šire zajednice. Rekli bismo: redovnim izvođenjem tih dijela (naročito prigodom blagdana) mi zapravo promoviramo i podržavamo naše zajedništvo koje se i na ovj način ispoljava.

Osim dosad navedenog jako je važno istaknuti da rad u ovoj grupi, osim zabave na zanimljiv i nekonvencionalan način pomaže studentima, budućim svećenicima, učiteljima vjere, itd, da izgrade i usavrše svakodnevni govor i time postanu elokventniji, razumljiviji, opušteniji i u krajnjem slučaju, samosvjesniji u nastupu pred publikom, čemu će svakako biti izloženi u svojoj profesiji. S obzirom da studenti dolaze iz različitih sredina i govornih područja, naročitu pažnju posvećujemo usvajanju književnog hrvatskog jezika. Upravo to poznavanje i upotreba književnog jezika u svakodnevnom govoru će im biti značajno u direktnom susretu sa učenicima, studentima, vjernicima koji će biti neminovan.

Taj značajni segment o kojem smo govorili prepoznala je uprava Bogoslovije, koja svesrdno potpomaže rad grupe. Svakako moramo reći da bez te pomoći, unatoč entuzijazmu i predanom radu članova grupe, ne bi bilo moguće ostvariti sve ono što se proteklih godina odigravalo na sceni Bogoslovije.